Распоряжение ГТК РФ № 784-р от 2001-08-01 00:00:00

О таможенном оформлении экспресс-товаров (в ред. распоряжений ГТК РФ от 09.11.2001 N 1048-р, от 22.10.2002 N 667-р, от 23.12.2002 N 779-р, от 31.07.2003 N 416-р, от 10.10.2003 N 559-р)

Во исполнение Приказа ГТК России от 06.10.99 N 676 "О типовом порядке таможенного контроля и таможенного оформления товаров отдельной категории" обязываю:
1. Начальников региональных таможенных управлений и таможен:
- применять Типовой порядок таможенного контроля и таможенного оформления экспресс-товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации специализированными транспортно-экспедиционными организациями, утвержденный Приказом ГТК России от 06.10.99 N 676 (далее - типовой порядок), в отношении экспресс-перевозчиков, указанных в приложении к настоящему распоряжению;
- информировать Главное управление организации таможенного контроля ГТК России о случаях нарушения таможенных правил экспресс-перевозчиками, в отношении которых используется типовой порядок.
2. Считать утратившими силу распоряжения ГТК России от 07.03.2000 N 01-99/310, от 13.07.2000 N 01-99/829, от 13.10.2000 N 01-99/1158, от 10.04.2001 N 345-р.
3. Считать настоящее распоряжение вступившим в силу со дня его подписания.
4. Осуществлять контроль за исполнением настоящего распоряжения начальника Главного управления организации таможенного контроля А.В. Галактионова.

Первый заместитель
председателя Комитета
генерал-полковник
таможенной службы
В.И.МЕЩЕРЯКОВ

Приложение
к распоряжению ГТК России
от 01.08.2001 N 784-р

(в ред. распоряжений ГТК РФ от 09.11.2001 N 1048-р, от 22.10.2002 N 667-р, от 23.12.2002 N 779-р, от 31.07.2003 N 416-р, от 10.10.2003 N 559-р)

  ----T-------------T------------T----------------T----------------
  і N і  Таможня  і Экспресс- іАдрес экспресс- іСВХ, являющийся і
  іп/пі       і перевозчик і перевозчика  іместом таможен- і
  і  і       і      і        іного оформления і
  і  і       і      і        іэкспресс-това- і
  і  і       і      і        іров, адрес, но- і
  і  і       і      і        імер лицензии,  і
  і  і       і      і        ісрок действия  і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і        Центральное таможенное управление        і
  +---T-------------T------------T----------------T----------------+
  і 1 іМосковская  іСП ООО   іг. Москва, ул. іСВХ ООО "Юнайтеді
  і  ізападная   і"ЮПС -   іБольшая Очаков- іПарсел Сервис  і
  і  і       іСовтрансав- іская, д. 15 а  і(Рус)";     і
  і  і       іто"     і        іМосковская обл.,і
  і  і       іИНН     і        іЛенинский р-н, і
  і  і       і772913976  і        іСимферопольское і
  і  і       іОКПО    і        ішоссе, д. 3,  і
  і  і       і05214823  і        ілицензия    і
  і  і       і      і        іN 056/900080, доі
  і  і       і      і        і23.08.2003   і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 2 іМосковская  іООО "ТНТ  іг. Москва, 3-й іСВХ ООО "ТНТ  і
  і  іюжная    іЭкспресс  іБалтийский пер.,іЭкспресс    і
  і  і       іУорлдуайт  ід. 3      іУорлдуайт (СНГ) і
  і  і       і(СНГ) Лтд" і        іЛтд"; г. Москва,і
  і  і       іИНН     і        і3-й Балтийский і
  і  і       і7712039057 і        іпер., д. 3,   і
  і  і       іОКПО    і        ілицензия    і
  і  і       і17826514  і        іN 052/900139, доі
  і  і       і      і        і03.10.2003   і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 22.10.2002 N 667-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 3 іМосковская  іЗАО "ДХЛ  іг. Москва, ул. іСВХ ЗАО "ДХЛ  і
  і  іюжная    іИнтернешнл" і8 Марта, д. 14 іИнтернешнл";  і
  і  і       іИНН     і        іг. Москва, ул. і
  і  і       і7707033437 і        і8 Марта, д. 14, і
  і  і       іОКПО    і        істр. 1,     і
  і  і       і17878238  і        ілицензия    і
  і  і       і      і        іN 052/920147, доі
  і  і       і      і        і07.08.2004   і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 4 іМосковская  іООО "Фирма іг. Москва,   іСВХ ООО "Фирма і
  і  іюжная    і"Эльф-91"  іАвиационный   і"Эльф-91";   і
  і  і       іИНН     іпер., д. 5   іг. Москва,   і
  і  і       і7714083245 і        іАвиационный   і
  і  і       іОКПО    і        іпер., д. 5,   і
  і  і       і11451303  і        ілицензия    і
  і  і       і      і        іN 10124/920161, і
  і  і       і      і        ідо 28.03.2006  і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 5 іМосковская  іООО     іг. Москва,   іСВХ ООО     і
  і  ізападная   і"Юнайтед  іСтолешников   і"Юнайтед Парсел і
  і  і       іПарсел   іпер., д. 11,  іСервис (Рус)"; і
  і  і       іСервис   істр. 1     іМосковская обл.,і
  і  і       і(Рус)"   і        іЛенинский р-н, і
  і  і       іИНН     і        іСимферопольское і
  і  і       і7707280394 і        ішоссе, д. 3,  і
  і  і       іОКПО    і        ілицензия    і
  і  і       і51051424  і        іN 056/900080, доі
  і  і       і      і        і23.08.2003   і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 6 іПодольская  іООО "Круг" іМосковская   іСВХ ДГУП    і
  і  ітаможня   іИНН     іобласть,    і"РОСТЭК -    і
  і  і       і5051002238 іг. Подольск,  іСерпухов",   і
  і  і       іОКПО    іул. Рязановская,іМосковская обл.,і
  і  і       і18165730  ід. 1      іг. Серпухов,  і
  і  і       і      і        іСеверное шоссе, і
  і  і       і      і        ід. 2, лицензия і
  і  і       і      і        іN 10127/910023А,і
  і  і       і      і        ідо 06.08.2003  і
  і(п. 6 введен распоряжением ГТК РФ от 23.12.2002 N 779-р)    і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і         Сибирское таможенное управление        і
  +---T-------------T------------T----------------T----------------+
  і 1 іНовосибирскаяіЗАО "ДХЛ  іг. Новосибирск, іСВХ ГУП     і
  і  і       іИнтернешнл" іул. Ленина, д. 3і"Фармация", г. і
  і  і       іНовосибирс- і        іНовосибирск, ул.і
  і  і       ікий филиал і        іДуси Ковальчук, і
  і  і       іИНН     і        ід. 77, лицензия і
  і  і       і7707033437 і        іN 10609/910111, і
  і  і       іОКПО    і        ідо 08.09.2004  і
  і  і       і17878238  і        і        і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і    Таможни, непосредственно подчиненные ГТК России     і
  +---T-------------T------------T----------------T----------------+
  і 1 іШереметьев- іЗАО "Сити  іг. Москва, ул. іСВХ ЗАО     і
  і  іская     іЭкспресс"  іТверская, д. 10,і"Аэропорт -   і
  і  і       іИНН     істр. 1     іМосква"; г.   і
  і  і       і7710203985 і        іМосква, а/п   і
  і  і       іОКПО    і        і"Шереметьево-1",і
  і  і       і17085667  і        ілицензия    і
  і  і       і      і        іN 10005/910041, і
  і  і       і      і        ідо 02.05.2006  і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 2 іШереметьев- іЗАО "СВТ - іг. Москва,   іСВХ ЗАО     і
  і  іская     іАВИА"    іГоголевский   і"СВТ - АВИА"; г.і
  і  і       іИНН     ібульвар, д. 17 іМосква, а/п   і
  і  і       і7712033249 і        і"Шереметьево-2",і
  і  і       іОКПО    і        ілицензия    і
  і  і       і29920313  і        іN 10005/910040, і
  і  і       і      і        ідо 02.03.2006  і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 3 іШереметьев- іЗАО "ДХЛ  іг. Москва, 3-й іСВХ ЗАО     і
  і  іская     іИнтернешнл" іСамотечный   і"Аэрошер-Экс-  і
  і  і       іИНН     іпер., д. 11   іпресс";     і
  і  і       і7707033437 і        іг. Москва, а/п і
  і  і       іОКПО    і        і"Шереметьево", і
  і  і       і17878238  і        іГосНИИГА,    і
  і  і       і      і        ілицензия N   і
  і  і       і      і        і10005/910039, доі
  і  і       і      і        і02.03.2006   і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 10.10.2003 N 559-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 4 іШереметьев- іООО     іг. Москва, ул. іСВХ СП     і
  і  іская     і"Курьерская і2-я Фрунзенская,і"Аэропорт -   і
  і  і       іслужба   ід. 8      іМосква"; г.   і
  і  і       іРУСКО"   і        іМосква, а/п   і
  і  і       іИНН     і        і"Шереметьево-1",і
  і  і       і7728095610 і        ілицензия    і
  і  і       іОКПО    і        іN 10005/910041, і
  і  і       і17294313  і        ідо 29.04.2006  і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 5 іШереметьев- іЗАО "ТНТ  іг. Москва, 3-й іСВХ ЗАО     і
  і  іская     іЭкспресс  іБалтийский пер.,і"Аэропорт -   і
  і  і       іУорлдуайт  ід. 3      іМосква"; г.   і
  і  і       і(СНГ) Лтд" і        іМосква, а/п   і
  і  і       іИНН     і        і"Шереметьево-1",і
  і  і       і7712039057 і        ілицензия    і
  і  і       іОКПО    і        іN 10005/910041, і
  і  і       і17826514  і        ідо 29.04.2006  і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 6 іШереметьев- іЗАО     іг. Москва,   іСВХ ЗАО     і
  і  іская     і"Армадило" іШмитовский про- і"Аэропорт -   і
  і  і       іИНН     іезд, д. 10/7,  іМосква"; г.   і
  і  і       і7703015050 істр. 1     іМосква, а/п   і
  і  і       іОКПО    і        і"Шереметьево-1",і
  і  і       і29358142  і        ілицензия    і
  і  і       і      і        іN 10005/910041, і
  і  і       і      і        ідо 29.04.2006  і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 7 іШереметьев- іООО "СПСР" іг. Москва,   іСВХ ОАО "МАШ", і
  і  іская     іИНН     іпр. Мира, д. 11,іМосква, К-340, і
  і  і       і7702301770 істр. 1     іаэропорт    і
  і  і       іОКПО    і        і"Шереметьево", і
  і  і       і54901283  і        ілицензия    і
  і  і       і      і        іN 085/000036  і
  і  і       і      і        ідо 01.12.2004  і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 22.10.2002 N 667-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 8 іШереметьев- іОАО "Аэро- іг. Москва,   іСВХ ЗАО "Аэро- і
  і  іская     іфлот - рос- іЛенинградский  іпорт - Москва"; і
  і  і       ісийские   іпр-т, д. 37,  іг. Москва, а/п і
  і  і       іавиалинии" ікорп. 9     і"Шереметьево-1",і
  і  і       іИНН     і        ілицензия    і
  і  і       і7712040126 і        іN 10005/910041, і
  і  і       іОКПО    і        ідо 29.04.2006  і
  і  і       і29063984  і        і        і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 9 іШереметьевс- іООО "ВИМ  іМосковская об- іСВХ ОАО "Шере- і
  і  ікая     іЭЙДЖЕНСИ"  іласть, Химкинс- іметьево - Кар- і
  і  і       іИНН     ікий р-н,    іго";      і
  і  і       і7715301337 іШереметьево-2, іг. Москва, а/п і
  і  і       іОКПО    іМеждународное  і"Шереметьево-2",і
  і  і       і18156925  ішоссе, владение ілицензия N   і
  і  і       і      і1, оф. 820   і10005/910038,  і
  і  і       і      і        ідо 24.02.2006; і
  і  і       і      і        іСВХ ЗАО "Аэро- і
  і  і       і      і        іпорт - Москва"; і
  і  і       і      і        іг. Москва, а/п і
  і  і       і      і        і"Шереметьево-1",і
  і  і       і      і        ілицензия N   і
  і  і       і      і        і10005/910041,  і
  і  і       і      і        ідо 29.04.2006  і
  і(п. 9 введен распоряжением ГТК РФ от 22.10.2002 N 667-р; в ред.і
  іраспоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)   і        і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і10 іШереметьевс- іООО "ЕМС  іМосква, Варшавс-іСВХ ОАО "Шереме-і
  і  ікая     ігарантпост" ікое шоссе,   ітьево - Карго", і
  і  і       іИНН     ід. 33      іМосква, а/п   і
  і  і       і7724069257 і        іШереметьево-2, і
  і  і       іОКПО    і        ілицензия    і
  і  і       і00378566  і        іN 10005/910029Б,і
  і  і       і      і        ідо 23.02.2003  і
  і(п. 10 введен распоряжением ГТК РФ от 23.12.2002 N 779-р)    і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і11 іШереметьевс- іООО "Альфа -іМосква, ул.   іСВХ ЗАО "Аэро- і
  і  ікая     ікурьер"   іВыборгская,   іпорт - Москва", і
  і  і       іИНН     ід. 16, стр. 1  іМосква, а/п   і
  і  і       і7714191280 і        іШереметьево-1, і
  і  і       іОКПО    і        ілицензия    і
  і  і       і54948600  і        іN 10005/910028Б,і
  і  і       і      і        ідо 28.02.2003  і
  і(п. 11 введен распоряжением ГТК РФ от 23.12.2002 N 779-р)    і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і12 іДомодедовскаяіООО "Фирма іг. Москва,   іСВХ ЗАО "Домоде-і
  і  ітаможня   і"Эльф-91"  іАвиационный   ідово-Терминал", і
  і  і       іИНН     іпер., д. 5   ілицензия    і
  і  і       і7714083245 і        іN 10002/910013 і
  і  і       іОКПО    і        ідо 11.11.2004  і
  і  і       і11451303  і        і        і
  і(п. 12 введен распоряжением ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)    і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і13 іДомодедовскаяіООО "Курьер-іг. Москва, ул. іСВХ ЗАО "Домоде-і
  і  ітаможня   іская служба і2-я Фрунзенская,ідово-Терминал", і
  і  і       іРУСКО"   ід. 8      ілицензия    і
  і  і       іИНН     і        іN 10002/910013 і
  і  і       і7728095610 і        ідо 11.11.2004  і
  і  і       іОКПО    і        і        і
  і  і       і17294313  і        і        і
  і(п. 13 введен распоряжением ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)    і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і        Приволжское таможенное управление        і
  +---T-------------T------------T----------------T----------------+
  і 1 іСамарская  іЗАО "ДХЛ  іг. Самара, ул. іСВХ ООО     і
  і  і       іИнтернешнл" іСтарая Загора, і"Транспортно-  і
  і  і       іСамарский  ід. 27, оф. 514 іэкспедиционная і
  і  і       іфилиал   і        ікомпания";   і
  і  і       іИНН     і        іг. Самара,   і
  і  і       і7707033437 і        іАэропорт,    і
  і  і       іОКПО    і        ілицензия    і
  і  і       і17878238  і        іN 193/910075, доі
  і  і       і      і        і28.09.2004   і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і        Уральское таможенное управление         і
  +---T-------------T------------T----------------T----------------+
  і 1 іКольцовская іЗАО "ДХЛ  іг. Екатеринбург,іСВХ ОАО     і
  і  і       іИнтернешнл" іул. Антона Вале-і"Аэропорт    і
  і  і       іЕкатерин-  іка, д. 15    іКольцово"; г.  і
  і  і       ібургский  і        іЕкатеринбург,  і
  і  і       іфилиал   і        іа/п "Кольцово", і
  і  і       іИНН     і        ілицензия    і
  і  і       і7707033437 і        іN 10508/910007, і
  і  і       іОКПО    і        ідо 23.09.2004  і
  і  і       і17878238  і        і        і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і       Дальневосточное таможенное управление       і
  +---T-------------T------------T----------------T----------------+
  і 1 іНаходкинская іЗАО "ДХЛ  іг. Находка, ул. іСВХ       і
  і  і       іИнтернешнл" іКрасноармейская,і"Находкинский  і
  і  і       іНаходкинскийід. 10      ірыбный порт", г.і
  і  і       іфилиал   і        іНаходка,    і
  і  і       іИНН     і        іул. Портовая, 22і
  і  і       і7707033437 і        ілицензия    і
  і  і       іОКПО    і        іN 10714/910026, і
  і  і       і17878238  і        ідо 19.01.2006  і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 2 іХабаровская іЗАО "ДХЛ  іг. Хабаровск,  іСВХ ФГУП    і
  і  і       іИнтернешнл" іул. Муравьева- і"Дальавиа",   і
  і  і       іХабаровский іАмурского, д. 4 іг. Хабаровск,  і
  і  і       іфилиал   і        іМатвеевское   і
  і  і       іИНН     і        ішоссе, Аэропорт,і
  і  і       і7707033437 і        ілицензия    і
  і  і       іОКПО    і        іN 10703/910055, і
  і  і       і17878238  і        ідо 17.03.2006  і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 3 іВладивосток- іЗАО "ДХЛ  іг. Владивосток, іСВХ ООО     і
  і  іская     іИнтернешнл" іул. Хабаровская,і"Аэро - Груз"; і
  і  і       іВладивосток-ід. 27-б     іг. Артем, ул.  і
  і  і       іский филиал і        іПортовая, д. 41,і
  і  і       іИНН     і        ілицензия    і
  і  і       і7707033437 і        іN 24800/000018, і
  і  і       іОКПО    і        ідо 18.01.2004  і
  і  і       і17878238  і        і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 4 іСахалинская іЗАО "ДХЛ  іг. Южно-    іСВХ ГУП     і
  і  і       іИнтернешнл" іСахалинск,   і"Аэропорт Южно- і
  і  і       іЮжно-Саха- іКоммунистическийіСахалинск"; г. і
  і  і       ілинский   іпр., д. 32, 228 іЮжно-Сахалинск, і
  і  і       іфилиал   і        іаэропорт,    і
  і  і       іИНН     і        ілицензия    і
  і  і       і7707033437 і        іN 126/000020, доі
  і  і       іОКПО    і        і08.11.2003   і
  і  і       і17878238  і        і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 5 іВладивосток- іООО     іг. Владивосток, іСВХ ООО     і
  і  іская     і"Ростэк -  іул. Бестужева, і"Ростэк - ДВ - і
  і  і       іДВ - Сервис"ід. 37      іСервис"; Арте- і
  і  і       іИНН     і        імовский р-н,  і
  і  і       і2540056019 і        іпос. Угловое,  і
  і  і       іОКПО    і        іЗаводской пер., і
  і  і       і47497344  і        ід. 12,     і
  і  і       і      і        ілицензия    і
  і  і       і      і        іN 248/910019, доі
  і  і       і      і        і25.05.2004   і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 6 іНаходкинская іООО     іг. Находка, пос.іСВХ ОАО     і
  і  і       і"Петра -  іВрангель, ул.  і"Восточный   і
  і  і       іВосточный" іВнутрипортовая, іпорт"; пос.   і
  і  і       іИНН     ід. 23      іВрангель-1,   і
  і  і       і2508006398 і        ілицензия    і
  і  і       іОКПО    і        іN 10714/910024, і
  і  і       і20765940  і        ідо 20.01.2006  і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 7 іГродековская іООО "Петра- іг. Находка,   іСВХ ДГУП "Рос- і
  і  ітаможня   іВосточный" іпос. Врангель, ітэк-ДВ", пос.  і
  і  і       іИНН     іул. Внутрипор- іПограничный, ул.і
  і  і       і2508006398 ітовая, д. 23  іЛенина 32Б,   і
  і  і       іОКПО    і        ілицензия    і
  і  і       і20765940  і        іN 10712/910022 і
  і  і       і      і        ідо 26.02.2006  і
  і(п. 7 введен распоряжением ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)    і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і       Северо-Западное таможенное управление       і
  +---T-------------T------------T----------------T----------------+
  і 1 іПулковская  іООО фирма  іг. Санкт-Пе-  іЗАО       і
  і  і       і"Эльф-91"  ітербург, пр.  і"Каргосервис-  і
  і  і       іСанкт-Петер-іЮрия Гагарина, іцентр"; г.   і
  і  і       ібургский  ід. 43      іСанкт-Петербург,і
  і  і       іфилиал   і        іул. Пилотов, д. і
  і  і       іИНН     і        і34, лицензия  і
  і  і       і7714083245 і        іN 10221/910048, і
  і  і       іОКПО    і        ідо 30.04.2006  і
  і  і       і44965795  і        і        і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 2 іПулковская  іЗАО "ДХЛ  іг. Санкт-Петер- іЗАО СВХ "ДХЛ  і
  і  і       іИнтернешнл" ібург, Измайлов- іИнтернешнл"; г. і
  і  і       іСанкт-Пе-  іский пр-т, д. 4 іСанкт-Петер-  і
  і  і       ітербургский і        ібург, ул. Пило- і
  і  і       іфилиал   і        ітов, д. 38,   і
  і  і       іИНН     і        ілицензия    і
  і  і       і7707033437 і        іN 10221/920046, і
  і  і       іОКПО    і        ідо 27.01.2006  і
  і  і       і52140986  і        і        і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 3 іПулковская  іООО "СПСР" іг. Санкт-Пе-  іСВХ "Санкт-   і
  і  і       іСанкт-Пе-  ітербург, Конд- іПетербургский  і
  і  і       ітербургский іратьевский пр., іЦентр специаль- і
  і  і       іфилиал   ід. 38      іной связи";   і
  і  і       іИНН     і        іг. Санкт-Пе-  і
  і  і       і7702301770 і        ітербург, Пулков-і
  і  і       іОКПО    і        іское шоссе, д. і
  і  і       і56252794  і        і39 Ю,      і
  і  і       і      і        ілицензия    і
  і  і       і      і        іN 057/000037, доі
  і  і       і      і        і15.08.2003   і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 4 іПулковская  іООО "Юнайтедіг. Санкт-Пе-  іСВХ ООО "ЮПС  і
  і  і       іПарсел   ітербург, ул.  і(Рус)"; г.   і
  і  і       іСервис   іШпалерная, д. 51іСанкт-Петербург,і
  і  і       і(Рус)"   і        іул. Шпалерная, і
  і  і       іСанкт-   і        ід. 51, лицензия і
  і  і       іПетербург- і        іN 057/000038, доі
  і  і       іский филиал і        і18.01.2004   і
  і  і       іИНН     і        і        і
  і  і       і7707280394 і        і        і
  і  і       іОКПО    і        і        і
  і  і       і53209214  і        і        і
  +---+-------------+------------+----------------+----------------+
  і 5 іСанкт-    іООО "ТНТ  іг. Санкт-Пе-  іЗАО "ТНТ    і
  і  іПетербургскаяіЭкспресс  ітербург, Набе- іЭкспресс    і
  і  ітаможня   іУорлдуайд  ірежная реки Мой-іУорлдуайд (СНГ) і
  і  і       і(СНГ) Лтд", іки, д. 58 А   іЛтд"; г. Санкт- і
  і  і       іСанкт-   і        іПетербург,   і
  і  і       іПетербург- і        іул. Софийская, і
  і  і       іский филиал і        ід. 14,     і
  і  і       іИНН     і        ілицензия    і
  і  і       і7743003117 і        іN 10210/910359, і
  і  і       іОКПО    і        ідо 29.04.2005  і
  і  і       і31973683  і        і        і
  і(в ред. распоряжения ГТК РФ от 31.07.2003 N 416-р)       і
  і(см. текст в предыдущей редакции)       і        і
  L---+-------------+------------+----------------+-----------------

Заместитель начальника
Главного управления
организации таможенного контроля
П.А.БАКЛАКОВ